Løbere på bane

EAM’s Samværspolitik

Både fra EAM’s og fra DAF’s side arbejdes der løbende på, at sikre en balance mellem sportslig udvikling for det enkelte individ og et trygt fællesskab for alle.

Hvis der skulle være nogen, som kan have oplevet en evt. krænkende adfærd, så kan vi kun opfordre til, at man henvender sig til atletikudvalget på atletik@esbjerg-am.dk. Sagen vil blive vurderet og eventuelt viderebragt til diskussion med Bestyrelsen i EAM.

EAM ønsker ikke at opstille et langt regelsæt for vores omgang med hinanden – dog vil vi håndhæve disse regler (primært for unge under 18 år):

  • Overnatning på værelser skal ske således, at træneren sover med minimum 2 atleter eller for sig selv (alternativt kan overnatningssituationen afstemmes med atlet og forældre inden tiden)
  • Berøring/massage skal helst undgås og der henvises i stedet til brug af klubmassør
  • Sober og respektfuld omgangstone
  • Børneattest indhentes hvert år på alle, der fungerer som klubtræner for børn og unge
  • Ved eventuel indberetning vil både den krænkede og krænkeren blive hørt (anonyme henvendelser kan ikke behandles)

DAF lancerer ny ordning

Dansk Atletiks bestyrelse og administrative ledelse arbejder løbende på, at sikre optimale rammer for deltagelse i atletik, løb og gang ude i vores klubber. En vigtig præmis for deltagelse i vores atletikfællesskab, er, at grænsesøgende adfærd på ingen måde er acceptabel, og vi har alle en forpligtelse til aktivt at modvirke krænkende adfærd.

Dansk Atletik anerkender, at decideret krænkende adfærd kan være vanskeligt at håndtere ude i klubberne blandt frivillige ledere.  Derfor etablerer Dansk Atletik nu en kontaktperson for integritet, hvor man kan henvende sig, hvis man er vidende om eller selv er blevet udsat for krænkende adfærd. Ordningen kan benyttes af tidligere og nuværende atleter, trænere og ledere i klubber og/ eller forbundet. Hvis atleten er under 18 år, kan forældre eller andre fortrolighedspersoner rette henvendelse på vegne af den unge atlet.

Henvendelser skal ske til integritet@dansk-atletik.dk. Henvendelsen behandles fortroligt.